Διαχείριση χρόνιου πόνου

Οι Χρόνιοι Πόνοι είναι μια δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση όπου ο ασθενής αισθάνεται για μεγάλη χρονική περίοδο (συνήθως άνω του εξαμήνου) συμπτώματα που του αναπαράγουν πόνο και προκαλούν διάφορα προβλήματα στην καθημερινότητα του.
Πολλές φορές η σοβαρότητα και η έκταση του προβλήματος που έχουμε δεν συνάδει με τη χρονιότητα και την ένταση του πόνου που αισθανόμαστε με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε να πείσουμε τον κοινωνικό μας περίγυρο για τα συμπτώματα που βιώνουμε.
Παρ’ όλα αυτά, ο πόνος είναι υπαρκτός και πραγματικός και οι μηχανισμοί που ερεθίζουν και πυροδοτούν αυτή την κατηγορία του πόνου έχουν μελετηθεί ευρέως και έχουν εξηγηθεί.
Τέτοιου είδους καταστάσεις προκαλούν λειτουργικά προβλήματα και επηρεάζουν την καθημερινότητα μας και ψυχο-κοινωνικά (απώλεια εμπιστοσύνης, ενδοοικογενειακά προβλήματα), αλλά και επαγγελματικά (άδεια ή απώλεια εργασίας).
Οι ασθενείς λοιπόν που βιώνουν χρόνιο πόνο χρήζουν συγκεκριμένης αντιμετώπισης μέχρις ότου να καταλάβουν πλήρως το πρόβλημα τους και να μπορούν να το διαχειρίζονται ικανοποιητικά.

Comments are closed.