Πελματογράφημα

Το πελματογράφημα είναι μια εξέταση ανώδυνη και ασφαλής που έχει σαν σκοπό να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να αναλύσει πληροφορίες και δεδομένα από τα φορτία που δέχεται το κάτω άκρο. Οι αισθητήρες της πλατφόρμας είναι συνδεδεμένοι με ηλεκτρονικό υπολογιστή που δέχεται τα δεδομένα.
Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να παρατηρήσουμε και να αναγνωρίσουμε ανατομικά και λειτουργικά προβλήματα και να παρέμβουμε προς την επίλυση τους.
Καταστάσεις του κάτω άκρου όπως πλατυποδία, κοιλοποδία, άκανθα πτέρνας, βλαισός μεγάλος δάκτυλος (κότσι) είναι μερικά από τα προβλήματα που ενδείκνυται το πελματογράφημα ως εξέταση. Επιπλέον, μας δίνει πληροφορίες για όλη την βιοκινητική αλυσίδα του κάτω άκρου, όπως και της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.
Το πελματογράφημα χωρίζεται σε δυο φάσεις, η πρώτη της στατικής ανάλυσης ( όρθια στάση ) και η δεύτερη η δυναμική, όπου ο εξεταζόμενος περπατάει πάνω στην πλατφόρμα.
Και οι δυο φάσεις είναι απαραίτητες για να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα συλλέγοντας τις μέγιστες πληροφορίες που μπορούμε.
Σε περιπτώσεις παθολογίας, κατασκευάζεται ορθωτικό πέλμα που έχει σαν σκοπό να διορθώσει την δυσλειτουργία που έχει δημιουργηθεί.

Περισσότερα για "Πελματογράφημα":Wiki

Comments are closed.