Νευρολογικές παθήσεις

Μερικές από τις πολύπλοκες Νευρολογικές παθήσεις που μπορεί να βοηθήσει η Φυσικοθεραπεία

treatments_Νευρολογικές παθήσεις

 • Εγκεφαλικά επεισόδια
 • Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι από τις Νευρολογικές παθήσεις που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στην εποχή μας και είναι καταστάσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν πολύ σοβαρές και επικίνδυνες.
  Τα κινητικά προβλήματα είναι πολύ συχνά και χρήζουν φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ούτως ώστε ο ασθενής να ανακτήσει στο μέγιστο βαθμό και όσο το δυνατό συντομότερα την κινητική του λειτουργικότητα. Η λεγόμενη ημιπληγία είναι χαρακτηριστική και περιγράφει όλα τα συμπτώματα που παρουσιάζονται, είτε είναι κινητικά, είτε αισθητικά.
  Ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι πάντα, ο ασθενής να καταφέρει να αυτοεξυπηρετείται τουλάχιστον στις βασικές του ανάγκες.
  Και σε αυτές τις περιπτώσεις η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενή είναι πολύ σημαντική για την έκβαση της θεραπείας του και για την εξέλιξη του.

 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  Η σκλήρυνση κατά πλάκας(ΣΚΠ) είναι μια αυτο-άνοση πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος η όποια προσβάλει τα νευρικά κύτταρα του οργανισμού μας και κατ΄ επέκταση όλου του μυοσκελετικού συστήματος.
  Οι ασθενείς με ΣΚΠ παρουσιάζουν συμπτώματα στα άνω και στα κάτω άκρα με μυϊκή αδυναμία και έλλειψη κινητικότητας. Σε προχωρημένες καταστάσεις είναι μια πολύ σοβαρή νόσος με πολύ έντονα συμπτώματα στην υγεία του ασθενούς.
  Παρόλα αυτά, οι τελευταίες φαρμακολογικές εξελίξεις είναι αρκετά σημαντικές με αποτέλεσμα να στέλνουν ενθαρρυντικά μηνύματα στους ασθενείς που πάσχουν από την συγκεκριμένη νόσο.
  Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι σημαντικός, καθώς ο φυσικοθεραπευτής βοηθά τον ασθενή να διατηρήσει την λειτουργικότητα του, να του βελτιώσει τον κινητικό έλεγχο ανάλογα με τις ανάγκες που έχει και να του παρέχει την μέγιστη δυνατή ψυχολογική υποστήριξη.
 •  

 • Parkinsson
  To Parkinsson είναι μια κεντρικού τύπου βλάβη του εξωπυραμιδικού συστήματος που συναντάται συνήθως σε πιο προχωρημένες ηλικίες.
  Χαρακτηρίζεται από τον τρόμο ηρεμίας που έχει ο ασθενής αλλά συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως δυσκινησία και αδυναμία.
  Η φυσικοθεραπευτική προσέγγιση είναι προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης και της βελτίωσης του κινητικού ελέγχου του ασθενή έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει την πάθηση του στον μέγιστο βαθμό και να έχει ποιότητα καθημερινότητας.
 •  

 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
  Πολύ σοβαρές καταστάσεις που συνήθως γίνονται από ατυχήματα και στις περιπτώσεις αυτές οι ασθενείς χρειάζονται την μέγιστη βοήθεια για να ανακτήσουν την λειτουργικότητα και την κινητικότητα τους.