Μετεγχειρητική αποκατάσταση

treatments_Μετεγχειρητική αποκατάσταση

 • Μετεγχειρητική αποκατάσταση σπονδυλικής στήλης
  Η μετεγχειρητική αποκατάσταση των χειρουργείων της σπονδυλικής στήλης είναι μια πολύ σημαντική και ταυτόχρονα αρκετά εξειδικευμένη θεραπεία, αφού ο φυσικοθεραπευτής πρέπει να έχει πλήρη γνώση της κατάστασης και της παθολογίας του ασθενούς.
  Η συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό είναι απαραίτητη και η εκατέρωθεν ενημέρωση, και από τον γιατρό προς τον φυσικοθεραπευτή, αλλά και το ανάποδο είναι πολύ σημαντική. Έτσι, μπορούμε να παρατηρούμε και να αξιολογούμε την πορεία του ασθενή και να παρεμβαίνουμε όπου κρίνεται απαραίτητο.
  Οι ασθενείς με χειρουργική αποκατάσταση σπονδυλικής στήλης πρέπει να επανεκπαιδεύονται στο επίπεδο του κινητικού ελέγχου, να ενδυναμώνουν περιοχές που χρήζουν ενδυνάμωσης και πάνω απ΄ όλα να γνωρίζουν τι επέμβαση έχουν κάνει, ούτως ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα και πιο σωστά την καθημερινότητα τους.
 •  

 • Μετεγχειρητική αποκατάσταση καταγμάτων
  Σε πολλές περιπτώσεις καταγμάτων η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση είναι η χειρουργική, ούτως ώστε ο ασθενής να έχει πιο γρήγορη και αποτελεσματική αποκατάσταση.
  Σε αυτές τις περιπτώσεις η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα αφού μειώνεται ο χρόνος αποθεραπείας της πάσχουσας περιοχής και επιτυγχάνετε η μέγιστη δυνατή λειτουργική κινητικότητα.
  Ανάλογα με την περιοχή και την σοβαρότητα του κατάγματος, ανάλογος είναι και ο σχεδιασμός του πλάνου θεραπείας, πάντα σε συνεννόηση με τον θεράπον ιατρό.
  Με αυτό τον τρόπο, προσαρμόζεται η αποκατάσταση με βάσει τα δεδομένα του ασθενή και το πρόγραμμα γίνετε απολύτως ασφαλές γιατί διαμορφώνετε ανάλογα με το περιστατικό.
 •  

 • Συνδεσμική - χόνδρινη αποκατάσταση χειρουργείων
  Σε αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και στην καθημερινοτητά μας, είναι πάρα πολύ συχνές οι συνδεσμικές κακώσεις με αποτέλεσμα η χειρουργική αντιμετώπιση να είναι μια αναπόφευκτη επιλογή. Το πιο γνωστό παράδειγμα ειναι η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου στην άρθρωση του γόνατος.
  Σε αυτές τις περιπτώσεις η χειρουργική αντιμετώπιση του συνδέσμου ειναι η μοναδική επιλογή για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του γόνατος.
  Άλλη μια συνηθισμένη κάκωση είναι η ρήξη των μηνίσκων, που επίσης πολλές φορές αντιμετωπίζεται χειρουργικά.
  Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και σε μια πληθώρα άλλων, όπου το χειρουργείο ειναι η ενδεδειγμένη λύση, η φυσικοθεραπεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι για την τελική αποκατάσταση.
  Στα κέντρα μας, η μετεγχειρητική αποκατάσταση ασθενών με χόνδρινες, συνδεσμικές ή τενόντιες βλάβες είναι βασικός τομέας της κλινικής μας εξειδίκευσης.
  Πάντα σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, οργανώνεται το κατάλληλο πλάνο θεραπείας ούτως ώστε ο ασθενής να έχει την πλήρη και μέγιστη αποκατάσταση.