Αξιολόγηση

Ίσως η σημαντικότερη από το σύνολο των ημερών της θεραπείας!
Η αξιολόγηση σημαίνει ότι με μια σειρά ερωτηματολογίων και σε συνδυασμό με τη φυσική εξέταση, μπορούμε να καθορίσουμε την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος, πάντοτε βασιζόμενη στη διάγνωση του θεράποντος ιατρού.
Για αυτό τον λόγο δίνουμε μεγάλη βάση και αφιερώνουμε αρκετό χρόνο στην αξιολόγηση της κάθε πάθησης έτσι ώστε να παίρνουμε πολύτιμες πληροφορίες που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης του κάθε προβλήματος.
Ο κάθε ασθενής και το πρόβλημά του είναι ξεχωριστό με αποτέλεσμα η κάθε πάθηση να εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο.
Έτσι λοιπόν, δημιουργείται ξεχωριστά για κάθε ασθενή ηλεκτρονική καρτέλα με το αναλυτικό ιστορικό, την εξέλιξη και πορεία της θεραπείας του.
Μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα επαναξιολόγησης του ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, αλλά ταυτόχρονα και σε βάθος χρόνου.

Comments are closed.